Прахово боядисване

"Алкоре" разполага с една от най-модерните инсталации за прахово боядисване в България. Линията е оборудвана от лидерите в бранша Gema-Швейцария, Аtlas Copco-Белгия, Cts-Австрия и други.

Основни модули и техните параметри

  • 1. Безхромна предварителна химическа обработка на профилите.
    • - отговаря на последните изисквания на ЕС за екологично третиране на алуминий.
    • - резервоарите позволяват обработка на елементи и детайли с дължина l ≥ 7500мм.
  • 2. Автоматизирана кабина за бърза смяна на цветовете, обслужвана от компютюризирани манипулатори Gema Optitronic
  • 3. Ръчна кабина за малки детайли и партиди Gema Optiflex
  • 4. Пещ тип “box” с ефективна дължина 7500мм.
  • 5. Опаковъчна и фолираща машина за максимална защита на профилите, при транспорт и след монтаж.
  • 6. Лаборатория за механични и химични изпитания на покритието.

"Алкоре" е в процедура по сертификация по най-стриктния стандарт в праховото боядисване GBS International.